Forside  >>  Nyheder & Presse  >>  Kontant på DR1 i aften med fokus på harske fiskeolier

Kontant på DR1 i aften med fokus på harske fiskeolier

I aftenens udgave af Kontant vil der være fokus på fiskeolier og oxidation/harskning af fiskeolie. Som den største leverandør af fiskeolie og omega-3 i kapsler, deltager Axellus i aftenens udsendelse, hvor vi oplyser om Axellus’ strenge krav til kvalitet, oxidation, sporbarhed og værdikæden for vores omega-3 produkter.

 

Sunde omega-3 produkter med dokumenteret effekt

Axellus’ omega-3 produkter har gennem 90 kliniske studier vist klare helsebringende effekter. Omega-3s positive effekter er også bevist gennem mere end 15.000 videnskabelige artikler og flere tusinde videnskabelige studier.
EFSA - den Europæiske Fødevareautoritet har netop på baggrund af kliniske studier og videnskabelig dokumentation godkendt anprisninger for omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA:
- ”EPA og DHA bidrager til en normal hjertefunktion” 
- ”DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjernefunktion”
- ”DHA bidrager til at vedligeholde et normalt syn”

Højkoncentrerede kapsler er rige på omega-3

Axellus’ fiskeolier produceres af fiskearterne ansjos og sardin fanget udenfor Perus kyst. Disse fiskearter giver den bedste omega-3 olie, som er rig på DHA og EPA på grund af vandtemperaturen, fiskens vandringsmønster og fordi fisken spiser en speciel type plankton. For at sikre, at der er tilstrækkeligt EPA og DHA i Axellus’ højkoncentrerede kapsler af fiskeolie, er man afhængig af en fiskeolie, som har et højt indhold af disse fedtsyrer.

Axellus har værdikæde, sporbarhed og kvalitet i orden

Axellus er meget optaget af at sikre kvaliteten og hele værdikæden, hvilket blandt andet sikres ved at:

  • Vores olier kommer kun fra fiskerbåde og fabrikker, som er godkendt i henhold til EU-hygiejnedirektiv og som er godkendt af Fødevaretilsynet i Peru. Vi køber kun fra leverandører, som er godkendt af Mattilsynet (Fødevarestyrelsen) i Norge. Vi har certifikater, som sikrer fuld sporbarhed for alle vores omega-3 produkter. 
  • Hver eneste olielast er kontrolleret og godkendt af Mattilsynet (Fødevaretilsynet) i Norge, før den kommer i land i Norge. Olien fragtes i plomberede tanke, hvor helsecertifikat følger med.
  • Efter at råolien er fragtet til Axellus’ fabrik i Norge og frigivet, renses og kontrolleres olien for en række faktorer som omega-3 indhold, renhed og oxidation.
  • Vi tager kvalitetsprøver mange gange gennem hele produktionsprocessen helt til sidste test, før produkterne kommer ud til forbrugerne. Ved hvert analysepunkt afviser vi konsekvent olie, som ikke lever op til vores strenge kvalitetskrav. Vi har en kvalitetsafdeling på 30 højt kvalificerede personer, som kontrollerer vores produkter blandt andet for oxidation, renhedsgrad, oprindelse og sporbarhed, og selvfølgelig at de certificeringer og autorisationer, som vi er underlagt, er i orden. Vi har et internt krav til oxidering og harskning, som er betydeligt strengere end det, som er standard i industrien og væsentligt strengere end kravet til lægemidler.
  • Vi gennemfører hele 3.500 analyser hvert år for at kontrollere oxidationsniveauet i vores omega-3 produkter, og vi har stabilitetsstudier og data fra analyser langt tilbage i tiden, som bekræfter, at vores produkter holder kvaliteten gennem hele sin holdbarhedstid, når den opbevares som angivet.
  • Vi har et sensorisk ekspertpanel, som smager på og lugter til olier fra samtlige batches som vi fremstiller, og de frigives kun, hvis de er indenfor vores strenge kvalitetskrav.
  • Vi er trygge ved, at vores fiskeolie kommer fra bæredygtige bestande, og at den er lovligt fisket. Vi har været på kvalitetsinspektion hos vores leverandører og besøgt produktionsanlæg i Peru.  Vores seneste besøg i anlæggene og hos underleverandørerne i Peru var maj 2012. Vi har haft møder med havforskningsinstituttet i Peru, IMARPE, samt forskningsinstituttet ITP. Disse besøg gav os ingen grund til bekymring. I Peru er fiskerisektoren vigtig for den nationale økonomi. Peruvianske myndigheder er meget optagede af, at fiskerisektoren er bæredygtig. WWF er positiv overfor det arbejde de lokale myndigheder har gjort, og de har udtalt, at de i Peru er blandt verdens mest fremmelige.
  • Vi har gennem flere år fuldt op på vores leverandører i forhold til etiske retningslinjer, som blandt andet omhandler sikkerhed, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, og løn- og arbejdsforhold for vores leverandørs medarbejdere.  Vi har fulgt op med inspektioner, hvor vi specifikt har set på efterlevelse af etiske retningslinjer hos vores leverandørers underleverandører. Ved besøg på anlæg i Peru har vi fået et godt indtryk af arbejdsforholdene og sikkerhedstiltag. Fiskeindustrien er rangeret som nummer 3 af 18 sektorer i Peru på lønningsniveau og arbejderne har ret til at organisere sig i fagforeninger.

Axellus udfører 3500 oxidationsanalyser hvert år

Hos Axellus arbejder vi med et selvpålagt krav til oxideringsniveauet på fiskeolie, som er betydeligt strengere end dagens standard. Derfor gennemfører vi 3.500 analyser hvert år for at kontrollere oxidationsniveauet i produkterne. Disse undersøgelser viser et meget lavt niveau for oxidering og offentliggøres hver måned på pikasol.dk og futura-helsekost.dk.
Til sammenligning viser studier, at normale madolier kan have langt højere oxidationsniveauer. * se graf.

Kontant bruger uegnet analysemetode

Analysemetoderne, som Axellus benytter, er altid efter Ph. Eur metoden (Europæiske Pharmakopé), som er den eneste validerede og tilladte metode, som Lægemiddelstyrelsen kræver, at man bruger. Denne opgives i enheden meq/kg. 
I tv-programmet Kontant præsenteres analyseresultater af de testede kapsler udført af DTU.  DTU har ikke benyttet den godkendte analysemetode af Lægemiddelstyrelsen, men IDF-metoden (International Dairy Federation). Denne analysemetode, som benyttes til mejeriprodukter, er ikke egnet til fiskeolie og opgives i enheden mmol/kg.
Mmol/kg omregnes til meq/kg ved at dividere med 2 for perioxidværdien.

Axellus vil gerne have lovkrav til fiskeolie/olier

Der er pt. ikke nogen oxidationskrav til fiskeolie-kosttilskud, men Axellus er med i en organisation indenfor fiskeolie (GOED) og vi har interne krav, som er dobbelt så skrappe som lovkravet til fiskeolie lægemidler. Der er f.eks. heller ingen krav til madolie, som ellers står åbne på køkkenbordet i varme og uden lystætte flasker.

Axellus er allerede meget optaget af at sikre hele leveringskæden fra hav til kapsel, men vi vil gerne arbejde for en EU-standard for fiskeolie og lovgivningsmæssige grænser for harskning i olier.

Grafen nedenfor viser gennemsnitlige målte peroxidværdier (oxidation) for Axellus’ fiskeolie og Möller’s Tran. Referencen for madolien er hentet fra Chaiyasit et al., 2007.

For mere information kontakt:

Produktspecialist Janne Lundin eller kundeservice
Axellus A/S
Industrigrenen 10
2635 Ishøj
tlf: 4356 5656
www.axellus.dk

Tip en ven Føj til favoritter
  udskriv
Forside    Nyheder & Presse    Produkter    Job    In-licensing    Om Orkla Care    Kontakt   www.Orkla.no
Copyright Orkla Care • Orkla Care A/S • Industrigrenen 10 • 2635 • Ishøj • CVR nummer 16 17 35 92 • forbrugerservice@orklacare.dk Webudvikling af: www.assist2net.no
W3C XHTML 1.0 W3C CSS Level 2
mailto:forbrugerservice@orklacare.dk Sitemap Forside